To Sit

De Oosterse cultuur is mij niet meer vreemd. Voor het ontwerp van dit conceptmeubel heb ik mij laten beînvloeden door de vormentaal van het Japanse schrift. De karakters vertellen ieder op zich al een verhaal, total anders dan onze Westerse tekens. De vormelijkheid en de betekenis lopen samen. Verdergaande op de manier van hun kaligrafie ben ik hun typerende golfbeweging gaan volgen. Dit bracht me tot een zitmeubel waarin je volledig tot rust kan komen. “to sit” vloeide hieruit voort en kwam in drie varianten omat het ontwerp zoveel mogelijkheden bood.